İnsan Kaynakları
“FARKLI OLDUĞUMUZU BİLİYORUZ VE BU FARKI SİZİN DE YAŞAMANIZI İSTİYORUZ.”

İnsan Kaynakları

Anasayfa » İnsan Kaynakları
- İnsan Kaynakları Politikamız
İnsan kaynağımız bizim aracımız değil, amacımız haline gelmiştir. Bu sebeple işletmemiz de her yöneticimiz aynı zamanda bir insan kaynakları yöneticisidir. Çalışanlarımızın kendilerine en uygun pozisyonda çalışmalarını sağlayarak, doğru işe doğru insan politikamız gerçekleştirilmektedir. Gücümüzü motive ve hevesli insan kaynağımızdan almaktayız. Çalışanlarımızın verimliliğini arttıracak her türlü gelişim ve eğitimi desteklemekte ; aynı zamanda çalışma hayatımızın kalitesini en üst seviyede tutmaktayız.
 
 
- İnsan Kaynakları Misyonumuz
Dünyayı izleyen ve sektöründe yaşanan gelişmeleri algılayıp okuyabilen, sürekli gelişimi yaşam biçimi haline getirmiş tüm çalışanları;
 
Şirketimize kazandırmak için bireysel gelişim ve eğitim planlamasının yapılmasını sağlamak,
 
Bu amaçla mevcut insan kaynakları sistemlerini çağdaş teknikler uygulayarak geliştirmek,
 
Uygulamaların doğal yansımasıyla çalışma ilişkilerini daha da geliştirerek sürekliliğini sağlamak.
 
- İnsan Kaynakları Vizyonumuz
Çelikerler’in şirket vizyonuna ulaşabilmesi için toplam kalite anlayışı çerçevesinde çağdaş İnsan Kaynakları tekniklerini uygulayarak, nitelikli insan gücü oluşumunu sağlamak.
 
- Eğitim Politikası
Çelikerler, çalışanların bireysel gelişimini artırmayı İnsan Kaynakları Politikasının en önemli eksenlerinden biri olarak kabul etmektedir. Firmamız, tüm çalışanlarının yaşı, mesleği, görevi ne olursa olsun, mesleğini en mükemmel şekilde devam ettirmesi için gerekli eğitimleri almasını taahhüt eder. Stratejik hedeflere ulaşmak için, bireysel ve kitlesel yetkinliklerden destek alarak gerekli şartlar oluştuğunda, ihtiyacı olan her çalışanın eğitim almasını sağlayan bir eğitim sistemi mevcuttur.
 
Yetkinliklerin geliştirilebilmesi için eğitim eksenleri doğrultusunda bireysel ve kitlesel gelişim eylemleri gerçekleştirilmektedir. Bu eksenler şu şekilde belirlenmiştir;
 
Oryantasyon-adaptasyon ve mesleki stajlara eşlik etmek,
Yabancı dil becerilerini geliştirmek,
Yönetim becerilerini geliştirmek,
Mesleki uzmanlıkları cezbetmek, korumak ve geliştirmek.
Bu eğitim eksenleri çalışanların işe başladıkları günden itibaren, bütün çalışma yaşamları boyunca, bireysel ve mesleki gelişimleri için ihtiyaç duyacakları eğitimleri kapsamaktadır. Bu eğitimler, çalışanların bireysel gelişim ve mesleki kariyerleri için bireysel seviyede olabildiği gibi, şirketin teknik ve teknolojik gelişimi, yasalar ve normlar, sosyal ve kültürel gelişmeler doğrultusunda kitlesel seviyede de olabilmektedir. Diğer taraftan, eğitim ihtiyaçları bu eksenler doğrultusunda bireysel ve kitlesel seviyede tespit edilmekte ve buna bağlı olarak mevcut ve yaratılan eğitimlerle ihtiyaçlar karşılanmaktadır.
 
- İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
Çelikerler'de iş güvenliği
Firmamızda iş güvenliği ve çalışanlarımızın sağlığı birinci önceliğimizdir. Bu amaçla atölyelerdeki her çalışma postasında ergonomi analizleri ve iş kazalarını önlemeye yönelik risk analizleri yapılmaktadır. Değerlendirmelerde iyileştirilmesi gerektiği tespit edilen veya çalışan tarafından şikâyette bulunulan çalışma postalarında acil önlemler alınmaktadır.
 
Fabrikada çalışma ortamlarının gürültü, ısı, havalandırma, aydınlatma, hava kirliliği gibi ölçümleri düzenli olarak bağımsız laboratuarlar tarafından yapılmaktadır.
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
Güvenli bir ortamda ve uygun çalışma koşullarında üretim yapmak, kalite, kârlılık ve büyüme hedeflerine ulaşmanın vazgeçilmez bir unsurudur.
 
Temel İlkelerimiz;
Çelikerler iş güvenliği politikasına uyumlu ve ulusal mevzuat ile yönetmeliklere uygun çalışmak,
Yeni projeler veya önemli proses değişikliklerinin iş güvenliği ve ergonomi hedeflerine uymaktır.
Çalışma şartlarının ve ergonominin iyileştirilmesi, risklerin önlenmesi ve çalışan sağlığının korunması işletmemizin ve yöneticilerimizin en önemli sorumlulukları arasındadır.
 
Çalışma şartlarının ve iş güvenliği yönetiminin başarısı, bireysel ve toplum olarak güvenlik bilincine sahip olmaktan geçer. Herkes, gerekli güvenlik ekipmanlarını kullanarak, kurallara uyarak ve risklerin önlenmesine katkıda bulunarak kendi güvenliğini sağlamaktan sorumludur.
 
Gerekli önlemler alındığı takdirde önlenemeyecek iş kazası yoktur. Sağlıklı olmak ve fiziksel güvenlik çalışanlarımızın en doğal hakkıdır. Güvenlik bir davranış biçimidir. Güvenli davranmayı gerek şirket içinde gerekse şirket dışındaki yaşantımızda bir yaşam biçimi olarak benimsemeli ve hayatın her alanında uygulamalıyız.
 
 
- İş Ahlakı Esasları
Bir şirketin refahı ve gelişmesi; müşterilerine, çalışanlarına, ortaklarına, kendisine mal veya hizmet sağlayanlara ve kendileriyle ticarî ilişki içinde olduğu kimse ve şirketlere verdiği güvene dayanır.
 
Bu güvenin var olması ve devamı, şirketin tüm mensupları için her yerde ve her koşulda uygulanması gereken bir takım kurallar dizisine dayanır.
 
Çalışanların Şirket İçi Davranış Kuralları
Ayırımcılık yapmamak ve bireylere karşı saygı göstermek
Şirketin varlıklarını (tesis, araç, sınaî mülkiyet, vb.) kişisel amaçları için kullanmamak ve korumak
Şirket imajını korumak
Bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği
Gizlilik esaslarına uymak
Her türlü menfaat çatışmasından kaçınmak (ücretli işler, pay almak, hediye verilmesi-alınması, siyasi faaliyetler vb.)
 
Çalışanların Şirket Dışı Davranış Kuralları
Kanunlara uymak
Çevreye saygı ve çevreyi koruma
Müşterilere karşı dürüstlük
Ticari paydaşlara karşı dürüstlük
Rüşvet ve örtülü kazançların reddi
Gerektiğinde aracı kuruluşların uzmanlığına başvurulması
Mali hesaplar ve denetim esaslarına uygun davranılması
Sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi
 
 
- Staj Olanakları
Çelikerler, üniversite ve lise öğrencilerine staj imkânı sunarak onların mesleki gelişimine ve çalışma yaşamına uyum sağlamalarına katkıda bulunmaktadır.
 
Üniversite ve lise öğrencileri, Çelikerler'deki stajları süresince öğrenimleri sırasında kazandıkları teorik ve pratik bilgileri gerçek iş ortamında uygulayarak pekiştirmekte ve deneyim kazanarak iş hayatına yönelik ön bilgi ve tecrübe edinmektedir.
 
Staj yapacak lise öğrencileri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda ilgili okulların yöneticileri tarafından belirlenir. Çelikerler, öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi için öğrenim alanlarıyla uyumlu staj organizasyonunu yapar.
 
Üniversite öğrencileri ise üniversitelerinin staj yönergesinde belirlenen koşullara uygun olarak doğrudan staj başvurusu yapabilirler. Başvuruları Çelikerler koşullarına uygun bulunan öğrencilere Bartın üretim tesislerinde staj imkânı sunulur.
 
Staj Başvuru Formunu eksiksiz bir şekilde doldurup +90 378 263 80 95’e faks yolu ile ya da ik@celikerler.com adresine mail atarak gerçekleştirebilirsiniz. Yapılan Staj Başvurusu için en kısa sürede ilgili departmanımız sizinle irtibata geçecektir.